20 miesięcy tłumacza poznan com

Witajcie, ani się nie obejrzeliśmy, a w obecnej formie jesteśmy z wami na blogu tlumacz.poznan.com już 20 miesięcy. Warto spojrzeć na historię bloga. Mamy początek września, a więc tematem dominującym jest rozpoczęcie nowego roku szkolnego czyli  nauki na wszystkich poziomach nauczania – także języków obcych. Continue reading

Nabieranie obcokrajowców przez tłumaczy?

Nieraz od osób przychodzących do Biura tłumaczeń dowiadujemy się ciekawych rzeczy. Ostatnio przyszła Pani, obcokrajowiec, której biuro tłumaczeń przetłumaczyło  dokumenty medyczne, dostała ona wydruk z piękną pieczęcią, jednak w naszym biurze tłumaczeń okazało się, że musi przetłumaczyć jeszcze raz, bo poprzedni tłumacz nie posiadał (jednak) pieczątki tłumacza przysięgłego. Continue reading

Co lepsze, tłumaczenie symultaniczne czy konsekutywne,ciąg dalszy?

W poprzedniej części rozważań na temat wyższości tłumaczeń konsekutywnych nad tłumaczeniami symultanicznymi jest to przekorny temat, bo przeczytawszy dalej przekonamy się, czy można uznać tłumaczenia ustne w tej czy innej formie za doskonalsze – a wspomniany wpis znajduje się pod adresem które tłumaczenie jest lepsze, symultaniczne czy konsekutywne? Zaznajomiliśmy się z tą pierwszą odmianą ustnych tłumaczeń, jaką wykonuje tłumacz angielskiego Poznań w czasie rozmaitych konferencji. Czym są zatem te drugie stosowane podczas spotkań ustne tłumaczenia? Jakie są cechy wspólne a jakie różnice, aby ocenić można było które będzie stosowniejsze w danej sytuacji językowej?

tłumaczenie konsekutywne Poznań

Sięgając do wikipedii można zauważyć pewien lapsus w omówieniu tłumaczeń konsekutywnych. Otóż Wiki podaje iż : Technika tłumaczenia konsekutywnego sprowadza się (…) do selekcji najważniejszych informacji i przekazania kwintesencji komunikatu (stąd angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”).  Otóż jak wiadomo, w języku angielskim rozróżnia się tłumacza pisemnego (translator) od tłumacza ustnego (interpreter). Natomiast daleko idącym uproszczeniem jest stwierdzenie, iż dlatego tłumacz jest „interpreterem” bo interpretuje dane wystąpienie! Wszak po polsku też mówimy o interpretacji, a tłumacz jest tłumaczem! Słowo angielskie interpreter posada znaczenie nieco inne, niż w języku polskim – drodzy autorzy – bo oznacza objaśnić, zinterpretować, tłumaczyć, wytłumaczyć.

Wracając do tłumaczenia konsekutywnego.  O wiele łatwiej prowadzić to tłumaczenie podczas spotkań dwustronnych, kilkuosobowych, na pewno dwujęzycznych (ale możliwe jest prowadzenie spotkania z udzałem kilku tłumaczy ustnych ). Trudniej wyobrazić sobie tłumaczenia konsekutywne podczas konferencji.

Co jest wspólne?  Materiały do konferencji muszą być  w pewnym  stopniu udostępnione tłumaczom. Tematyka musi zostać podana i wyjaśniona.