Obwodowy układ nerwowy

Układ nerwowy którego używany na co dzień czyli obwodowy układ nerwowy Czy mówi nam coś skrót CNS? Czy takie terminy łacińskie (lekarze obecnie zamiennie stosują terminologię angielską, i taka jest uczona na studiach medycznych)  jak cerebrum, cerebellum, brachial plexus są używane w literaturze angielskojęzycznej? Owszem, terminologia powyższą można napotkać – Czytaj dalej…

Mózg, oczy, pochodzenie i fijologia

Żartem mówiąc – wiadomo już czemu mamy skłonności do zdenerwowania. Skoro wszystkie komórki w mózgu są nerwowe? Z medycznego (a może informatycznego)  punktu widzenia nerw wzrokowy stanowi niedościgniony wzór dla układów magistrali danych. Przyjrzyjmy się dziś budowie i fizjologii układu nerwowego człowieka. Jak mózg działa wobec ilości informacji? Do naszego Czytaj dalej…

Serduszko nasze kochane…

Obliczono, że w ciągu ludzkiego życia zakładając stuletni jego czas trwania, serce ludzkie wykonuje 5 miliardów skurczów kropka W jaki sposób można wytłumaczyć możliwość tak intensywnej pracy serca? Przede wszystkim przekonanie, że serce pracuje bez odpoczynku, nie jest prawdziwe. Mięsień sercowy także odpoczywa, i to nawet dosyć często, lecz jedynie Czytaj dalej…

Moralność a czynności lekarza

Moralne zasady właściwego wykonywania zawodu lekarza są równie stare jak sam zawód lekarza. I sformułowanie, przepisywane Hipokratesowi, na wpół legendarnemu greckiemu lekarzowi z V wieku przed naszą erą były, jak twierdzą dzisiaj historycy medycyny, li tylko rozwinięciem zasad głoszonych przez egipskiego uczonego Imhotepa z 27 wieku przed naszą erą. W Czytaj dalej…