Tłumaczenie specjalistyczne, czy też tłumaczenie fachowe, wykonywane zarówno w biurze tłumaczeń i przez tłumacza przysięgłego w Poznaniu, niezależnie czy będą to tłumaczenia ustne czy pisemne, wymagają ogromnej koncentracji i czasochłonnego zaznajamiania się z zagadnieniami specjalistycznymi danej branży. W przypadku tłumaczeń ustnych tłumacz otrzymuje pakiet dokumentów przed wykonaniem usługi i ma pewien czas na zapoznanie się z nimi, aby posiadać pewną ogólną wiedzę, która jest potrzebna – tak samo jak potrzebna jest znajomość języka obcego.

Nie inaczej jest w przypadku tłumaczeń medycznych wykonywanych w Poznaniu. Stąd pomysł na cykl specjalistycznych poradników z różnych dziedzin medycyny, choćby anatomii i fizjologii człowieka, aby osoby zajmujące się tłumaczeniami miały choć ogólne pojęcie o terminologii medycznej.

Pisaliśmy już chociażby o układzie krążenia, czyli m.in. o sercu.

Przemiana materii – informacje wstępne

Dzisiaj kolejny fascynujący temat z dziedziny anatomii i fizjologii człowieka, czyli odżywianie lub inaczej przemiana materii i energii w organizmie ludzkim.

Pierwszy punkt fascynacji tym, co dzieje się w naszym ciele.

Niska temperatura, rzędu 30 40 stopni Celsjusza, w której odbywają się procesy przemiany materii energii w ustrojach żywych, to coś co trudno zreplikować w warunkach laboratoryjnych, nie używając silnych kwasów i zasad oraz bez wysokiej temperatury. To co się dzieje w ludzkim organizmie, jest możliwe dzięki biologicznym katalizatorom czyli enzymom, które wzmagają i przyspieszają przebieg reakcji chemicznych. Swoistość działania enzymów polega na tym, że każdy enzym oddziałuje wyłącznie na swoistą substancję lub grupę substancji.

Kolejna cecha charakterystyczna: enzymy najsilniej działają w temperaturze ciała.

Jak dzielą się procesy przemiany materii w organizmie?

Mamy tu anabolizm czyli asymilację oraz katabolizm czyli dysymilację. Anabolizmem nazywamy sumę procesów w wyniku których komórki pobierają ze krwi substancje pokarmowe i tworzą z nich część własnej protoplazmy. W efekcie czego substancje pozbawione cech życia zostają przy tym zamienione na żywą materię. Cud natury.

Tutaj pisaliśmy na temat anatomii i fizjologii mózgu ludzkiego

Druga grupa czyli katabolizm. Jest to proces rozpadu substancji wchodzących w skład protoplazmy. W wyniku czego dużo cząsteczki rozbijane są na prostsze związki, który zostaną zużyte przez inne komórki lub wydalony na zewnątrz kropka mamy tutaj etapy: rozpad dużych cząsteczek na mniejsze, hydroliza, utlenianie.

Białko i jego przemiana

Wszyscy zapewne wiemy, że do trawienia białka potrzebna jest pewna konkretna dawka energii, dostarczana poprzez trawienie innych grup substancji, takich jak węglowodany – na tym przeważnie wiedza ogólna o białkach się kończy. Na usprawiedliwienie – białka są związkami bardzo skomplikowanymi o dużej i bardzo dużej masie cząsteczkowej.

Aby wyobrazić sobie cząsteczkę białka można powiedzieć, iż w skład jednej cząsteczki może wchodzić wiele tysięcy atomów.

Czy aminokwasy to to samo co białka?

Laikowi zdaje się że aminokwas jest synonimem białka; nic bardziej mylnego. Podczas gdy ja wspomniano białka są potężnymi związkami o cząsteczkach ogromnych rozmiarów w skali atomowej, aminokwasy są stosunkowo prostymi związkami.

wzór cząsteczki białka może być bardzo skomplikowany

Tak więc trawienie białek pokarmowych stanowi serię przemian zachodzących pod wpływem enzymów proteolitycznych, które posiadamy w soku żołądkowym, soku trzustkowym i jelitowym. W efekcie wielkie cząsteczki zostają rozbite na podstawowe składniki czyli aminokwasy.

Strona internetowa Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich PZWL, z którego dorobku czerpią pokolenia lekarzy.

Gdzie wchłaniane są aminokwasy? Zachodzi to w jelicie cienkim, zaś ich przechodzenie przez komórki błony śluzowej ze światła jelita do krwi jest procesem wymagającym energii. Dalej – wędrują z krwią żyły wrotnej do wątroby, gdzie część jest zatrzymywana, a część przychodzi do krążenia ogólnego. Wątroba więc stanowi główne miejsce syntezy i degradacji aminokwasów.

Aminokwasy a dieta wegańska

Czy można bezkarnie wyeliminować z diety białka a więc w konsekwencji pozbawić się aminokwasów, gdyż właśnie tak chcemy aby wyglądała nasza dieta?

Oto lista aminokwasów z których część organizm nie potrafi wytworzyć i muszą być doprowadzone z pokarmem. Z kolei brak tych aminokwasów pociąga za sobą znaczne zaburzenie w czynnościach fizjologicznych ustroju. Mamy takie aminokwasy: …..

glikolnorleucytynametionina
alaninafenyloalaninakwas asparginowy
walinatyrozynakwas glutaminowy
leucynaserynakwas hydroksuglutaminowy
izoleucynatreoninaprolina
argininahistydynahydryksyprolina
lizynacystynatryptofan

W powyższej tabeli wytłuszczono aminokwasy, których organizm człowieka nie wytwarza

Co ciekawe, nie tylko rosnący osobnik ma duże zapotrzebowanie na aminokwasy. Również dojrzały organizm potrzebuje ich pokaźnej ilości, ponieważ cześć białka zawartego w żywych komórkach ulega rozpadowi i musi zostać zastąpiona nowym białkiem.